Kuslapuumarjade mahetöötlemise
arendamine

Tootmishoone korrastamist ja söödava kuslapuu marjade töötlemisks vajalikke seadmete soetamist toetab Võrumaa Partnerluskogu väikeettevõtete arendamise meetme kaudu.