Vesi

Veega on meil alates talu algusaegadest kehvasti olnud. Seitsmekümnendatel tehti üks väike tiik, mis on suurema osa ajast kuiv ja salvkaev, kus headel päevadel on rõnga jagu vett. Nõukogude ajal puuriti tallu 50m sügavune puurkaev, mis jäi kuivaks. Üheksakümnendate lõpus kaevati ühe aastaga kolm salvkaevu, kuhu vett ei tulnudki. Kuigi iga kord pani erinev vitsamees kaevukoha, kuhu kindlasti oleks pidanud vesi tulema.

Siiski päris ilma veeta me paarkümmend aastat ei olnud. Meie talust umbes kilomeetri kaugusel on nõukogude-aegse noorkarjalauda puurkaev, mis saab oma vee 96 meetri sügavuselt. Just sinna ehitati 23 aastat tagasi veetrass lahke külarahva nõusolekul. Aja jooksul on aga sellele puurkaevule tarbijaid järjest juurde tulnud, vett on piiratud koguses ja talu vajadused kasvanud. Paratamatult on vajalik oma vesi.

Puurkaev ja kastmissüsteem

Oma puurkaevu ja kastmissüsteemi planeerimisega tegime algust juba 2019 aasta teises pooles. Reaalselt löödi kopp maasse 2. oktoobril 2020, kui paigaldasime kõik veetorud ja kastmise juhtimise automaatika kaablid. Talvel panime keldris kokku kastmissüsteemi torustikku, automaatika paigaldasime ja ühendasime kevadel.

2020 aasta oktoobris kelder väljastpoolt ja seestpoolt

29. aprillil olid lõpuks kohal kaua oodatud puurkaevumeistrid. Uuristati terve päev ja valmis sai 85 meetri sügavune puurkaev. Lõpuks on meil olemas oma puhas vesi!!!

Kaubole väga meeldib meie tark sagedusmuundur

Kastmissüsteemi automatiseerimine võttis silme eest kirjuks, õnneks automaatika valimise ja tarnimise osas tuli meile appi TaMi Automatics. Tegu on tõeliste proffidega, kõikidele tekkinud probleemidele leiti operatiivselt lahendus.

Kelder 2021 aasta juunis

Automaatika ühendamine ja süsteemi tööle panemine läks meil õnneks ilma suuremate probleemideta.

Kastmissüsteem toimetab nii, et kastmiseks vajalik vesi kogutakse mahutisse esimese ja teise kasvuhoone katustelt, kui vaja siis lisaks võetakse vett puurkaevust. Keldris vesi filtreeritakse enne kastmissüsteemi laskmist. Kasta saame kolme kasvuhoonet, kiletunnelit ja kuslapuu istandust. Kastmiseks kasutame imbvoolikuid kuna need on kõige veesäästlikumad. Süsteemi jälgimine ja kastmisprogrammide tegemine toimub Hydrawise keskkonnas.

Esimene kastmishooaeg on nüüd edukalt seljataga. Süsteemi käivitades avastasime ainult kolm kohta kust pisut vett lekkis. Automaatika saime tööle ilma suuremate viperusteta selles oli suur roll ka Kaubo oskustel. Jääme huviga ootama järgmist hooaega.

Veemahuti ja kasvuhooned

Puurkaevu rajamist toetas Rõuge hajaasustuse programm 2020

Rõuge Vallavalitsus

Kastmissüsteemi rajamist toetas PRIA Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus.